ข่าวกิจกรรม

- กิจกรรมโล้ชิงช้า ประจำปี 2560 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 
- กิจกรรมโครงการกำจัดก่อนกัด ประจำปี 2560
กิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
- กิจกรรมทางศาสนาพุทธ โดยพุทธสมาคมตำบลโป่งงาม ประจำปี 2560
กิจกรรมร่วมสุขภาพตำบลโป่งงาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
- กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี2560
- กิจกรรมทางศาสนาพุทธ ประจำปี 2560
- การแข่งขันกีฬาอนุบาล "ช้างน้อยเกมส์" ประจำปี 2560
- กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2560
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬ่า "ชราบาลเกมส์"
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาตฺิ ประจำปี 2560
- กิจกรรมทางศาสนาคริสต์ ประจำปี 2560
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
การแข่งชันกีฬาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ประจำปี 2559


- กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
พิธีบวชป่า สืบชะตา น้ำ ดิน ถิ่นโป่งงาม ครั้งที่ 7
งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค. 59
งานประเพณีปีใหม่เมือง (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปี 2559
- การแข่งขันกีฬาชราบาลเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
กิจกรรมโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ ต.โป่งงาม การจัดทำพิมเสนน้ำ

อบต.วัดจันทร์ ศึกษาดูงาน รร.เตรียมผู้สูงอายุ ต.โป่งงาม

งานบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ประจำปี 2559

เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 59

พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.โป่งงาม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดแพร่

งานวัฒนธรรมประเพณีลาหู่

- งานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2559

- กิจกรรมทางศาสนา พุทธสมาคมตำบลโป่งงาม


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตำบลโป่งงาม กับนักศึกษา วิทยาลัยแมซเซ่ย่า สหรัฐอเมริกา


วันวิชาการและวัฒนธรรมจีน


การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) 11-15 ม.ค. 2559
- วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

- ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2558

รวมพลังสร้างสุขภาพ ชุมชนตำบลโป่งงาม
http://pong-ngam.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

การทำบุญสัญจรช่วงเทศกาลเข้าพรรษา