ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 18 ม.ค. 60
     - สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ,รถตู้ ตามโครงการศึกษาดูงานพระราชดำริ
     - ประกาศราคากลาง
     - เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 5 ก.ย. 59
     - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 16 ส.ค. 59
     - จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 12 ก.ค. 59
     - จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 29 มี.ค. 59
     - จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 21 มี.ค. 59
     - จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 28 มี.ค. 59
     - ประกาศ จัดซื้อวัสดุหญ้าเทียมพร้อมอุปกรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 16 ก.พ. 59
     - ประกาศ จัดซื้อวัสดุหญ้าเทียมพร้อมอุปกรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 11 ม.ค. 59
     - ประกาศประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - เอกสารประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 7 ม.ค. 59
     - ประกาศประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - เอกสารประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 14 ธ.ค. 58
     - ประกาศจัดซื้อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
     - ประกาศราคากลาง
     - เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 1 ธ.ค. 58
     - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านถ้ำ ม.1
     - ประกาศราคากลาง
     - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 3 พ.ย. 58
     - ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
     - ประกาศราคากลาง
     - เอกสารสอบราคาชื้อ เลขที่ 1/2559


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 17 ส.ค. 58
     - ประกาศจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
     - ประกาศราคากลาง
     - เอกสารสอบราคาชื้อ เลขที่ 6/2558
     - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 10 ก.ค. 58
     - ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ
     - เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2558