ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 6 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) 29 ก.ค. 58
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558