ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 28 มี.ค. 59
     - ประกาศ จัดซื้อวัสดุหญ้าเทียมพร้อมอุปกรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 16 ก.พ. 59
     - ประกาศ จัดซื้อวัสดุหญ้าเทียมพร้อมอุปกรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 11 ม.ค. 59
     - ประกาศประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - เอกสารประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 7 ม.ค. 59
     - ประกาศประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     - เอกสารประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 14 ธ.ค. 58
     - ประกาศจัดซื้อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
     - ประกาศราคากลาง
     - เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 1 ธ.ค. 58
     - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านถ้ำ ม.1
     - ประกาศราคากลาง
     - เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 3 พ.ย. 58
     - ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
     - ประกาศราคากลาง
     - เอกสารสอบราคาชื้อ เลขที่ 1/2559

ข่าวกิจกรรม

พิธีบวชป่า สืบชะตา น้ำ ดิน ถิ่นโป่งงาม ครั้งที่ 7


งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค. 59


งานประเพณีปีใหม่เมือง (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปี 2559

- การแข่งขันกีฬาชราบาลเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559


กิจกรรมโรงเรียนเตรียมผู้สูงอายุ ต.โป่งงาม การจัดทำพิมเสนน้ำ


อบต.วัดจันทร์ ศึกษาดูงาน รร.เตรียมผู้สูงอายุ ต.โป่งงาม


งานบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ประจำปี 2559


เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 59


พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.โป่งงาม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดแพร่


งานวัฒนธรรมประเพณีลาหู่


- งานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2559


ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ตำบลโป่งงาม 2554

เสริมพลังเรียนรู้สู่ธรรมนูญสุขภาพแม่สาย 14-15 มิ.ย. 55
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

รายการท้องถิ่นพัฒนา